Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Folwark Wrzosówka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, adres e-mail: folwark@wrzosowka.pl.

2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z administratorem strony , adres e-mail: folwark@wrzosowka.pl.

3. Celem, dla których obiekt Folwark Wrzosówka Holiday Home przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich, a także:
a) dokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń przez obiekt w związku z poniesioną przez obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Obiektu,
c) zapewnienia standardów bezpieczeństwa pracownikom i Gościom Obiektu.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Obiekt przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Obiekt przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Obiektu.

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.

4. W celu realizacji usług w kategorii “Vouchery” przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) Imię i Nazwisko;
b) Numer rachunku do konta bankowego;
c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
d) Numer telefonu;
e) Adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych przez Obiekt jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Państwa zgoda.

7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez monitoring jest ochrona Państwa żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.

8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, współpracującym z nami prawnikom, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

10. Przekazane przez Państwo dane:
a) pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Obiektu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
b) pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
c) pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

11. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

12. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

13. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

14. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

15. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Cookies

1. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze lub urządzeniach mobilnych użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia ciasteczka oraz wygenerowany losowo unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

2. Ciasteczka wykorzystywane są w celach:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

3. Do realizacji usługi wyróżniamy cookies sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

6. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

7. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem: ciasteczka.org.pl

rezerwacja