Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Folwark Wrzosówka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, adres e-mail: folwark@klopotnica.pl.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: folwark@klopotnica.pl.

3. Celem, dla których Obiekt Folwark Wrzosówka Holiday Home przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich, a także:

a) dokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Obiekt w związku z poniesioną przez Obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Obiektu,
c) zapewnienia standardów bezpieczeństwa pracownikom i Gościom Obiektu.
W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Obiekt przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Obiekt przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Obiektu.

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

4. W celu realizacji usług w kategorii “Vouchery” przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) Imię i Nazwisko;
b) Numer rachunku do konta bankowego;
c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
d) Numer telefonu;
e) Adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych przez Obiekt jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Pani/Pana zgoda.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.

a) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; współpracującym z nami prawnikom, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Przekazane przez Panią/Pana dane:
pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Obiektu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

Newsletter:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Folwark Wrzosówka Sp. z o.o. drogą elektroniczną
na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Folwark Wrzosówka Sp. z o.o.

Cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze lub urządzeniach mobilnych użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Ciasteczka wykorzystywane są w celach:
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
możliwości logowania do serwisu;utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

3. Do realizacji usługi wyróżniamy cookies sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

6. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

7. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem ciasteczka.org.pl.